Karel Skála
Střelnice 2279
470 01 Česká Lípa
mobil: 602 387 816
info@skalachlazeni.cz

CHLAZENÍ, KLIMATIZACE, TEPELNÁ ČERPADLA

Klimatizace

Dodáváme klimatizace a tepelná čerpadla značek Toshiba a Daikin:

Klimatizace Toshiba
  Toshiba produktový katalog - v češtině ke stažení: PDF (13,3 MB)
  Toshiba prospekt - v češtině ke stažení: PDF (5,6 MB)


Klimatizace TOSHIBA 100% sází na invertorovou technologii. Všechny hlavní součásti pocházejí ve společnosti TOSHIBA odjakživa z vlastního vývoje a výroby. Robustní ROTARY a TWIN ROTARY kompresory pracují ve všech zařízeních 100% s invertorovou technologií – to znamená, že pomocí elektronické regulace otáček kompresoru je produkován pouze aktuálně potřebný výkon. To šetří energii, jelikož klimatizační zařízení pracují z větší části provozní doby při částečném zatížení – u rozumně dimenzované klimatizace se jedná o 80 % až 90 % provozní doby. Kromě úspory energie a tím také peněz přináší invertorové technologie výhody i z hlediska komfortu: nedochází ke kolísání teplot a můžeme si užívat příjemné prostředí!


JAK PRACUJÍ KLIMATIZACE Při klimatizaci místnosti jde v principu o přepravu energie z jednoho místa na druhé a její následné předání. Když klimatizace chladí, dochází k odebrání tepla ze vzduchu v místnosti a jeho následné přepravě a odvedení do venkovního prostředí přes takzvaný kondenzátor a chladicí okruh.

Perfektní ukázka fyzikálních zákonů díky společnosti TOSHIBA
Každá klimatizace je v zásadě chladicí zařízení podobně jako chladnička v kuchyni. Pokud je možné vnitřní prostor pomocí tohoto zařízení nejen chladit, ale i vytápět, mluvíme o tepelném čerpadle. Veškeré systémy TOSHIBA jsou také tepelná čerpadla.
Tato zařízení jsou vylepšována tak, aby v provozu s chlazením pohlcovala teplo v místnosti a odváděla je ven – a v provozu s topením naopak odebírají teplo zvenčí a příjemně jím vytápějí naše místnosti. Tepelné čerpadlo vzduch-voda neohřívá pouze vzduch v místnosti, ale připravuje také teplou vodu pro topení a jako užitkovou vodu.
Klimatizování je však o něco složitější než chlazení: zde se nakonec jedná o náš komfort a o naše zdraví – a v průmyslové oblasti o udržení produktivity pracovních sil. Mluvíme-li o klimatizování, je kromě příjemné pokojové teploty velmi důležitá i vlhkost vzduchu – na obrázku je uvedena „oblast tepelné pohody“ s poměrem teploty a vlhkosti, který vnímáme jako příjemný.
Srdce zařízení – inteligentní řízený rotační kompresor – dopravuje chladivo v různých skupenstvích právě tam, kde má splnit svou úlohu odvedení tepla (chlazení) nebo odevzdání tepla (topení):

Odpařené (nyní plynné) chladivo je nasáváno kompresorem ve venkovní jednotce, která znovu zvyšuje jeho tlak a teplotu. Ventilátor na výměníku větrací jednotky (zkapalňovači) ochlazuje plyn s použitím okolního vzduchu; cyklus začíná znovu. Přímo ve venkovní jednotce se projevuje především vysoká kvalita komponent a zpracování značky Toshiba: tichý chod jednotky ventilátoru a kompresoru bez vibrací chrání prostředí před hlukem a aktivně přispívá k zachování dobrých vztahů se sousedy – bez ohledu na to, zda jsou tato kompaktní zařízení nainstalována na balkonu, terase či vnější zdi.
V provozu s chlazením se kapalné chladivo odpařuje přes elektronicky řízený ventil PMV – výměník větrací jednotky (výparník) ve vnitřní jednotce se ochlazuje, cirkulace vzduchu je zajištěna větrákem. U vysoce kvalitních zařízení TOSHIBA je zaručeno, že tento proces probíhá tiše a bez nepříjemného průvanu.
A když už mluvíme o instalaci: klimatizace vyžaduje ve zdi jen malé průchodky pro obě vedení chladiva (ze speciální mědi), napájení a vedení pro řízení. Váš dokonale vyškolený smluvní partner TOSHIBA vám nabídne řešení opticky nenápadné montáže pro každou situaci.

Energetická účinnost
Celková kvalita a produktivita klimatizace se vedle komfortních funkcí projevuje zejména její energetickou účinností: čím více chladicího nebo topného výkonu (v kW) lze vyrobit z jedné kilowathodiny (kWh), tím kvalitnější systém je. Bližší informace o hodnotách účinnosti najdete v odstavci věnovaném směrnici o ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie.


Jak si vybrat správnou klimatizaci?

Krok 1: Potřebný výkon
Při výběru a návrhu optimálního zařízení pro vaše potřeby je vhodné určit potřebný chladicí a případně topný výkon. Potřebný výkon určují v první řadě velikost místnosti a také intenzita slunečního záření. Jelikož však jistou roli hrají i další faktory, například orientace podle světových stran, účel místnosti, pro který je využívána, nebo jaké další zdroje tepla či počet lidí se nachází v místnosti, doporučuje společnost TOSHIBA kontaktovat kompetentní odbornou firmu. Doporučujeme obrátit se na kvalifikované a autorizované partnery Toshiba, kteří vám mohou vypracovat přesný a spolehlivý výpočet.
Velikost místnosti - Sluneční záření - Orientace a poloha - Využití místnosti - Další zdroje tepla

Krok 2: Split nebo Multi-Split systém
Hlavním faktorem při volbě varianty Split nebo Multi-Split je počet místností, jejich velikost a poloha v objektu.
Zatímco Split systém se skládá z jedné venkovní a pouze jedné vnitřní jednotky, které jsou vzájemně propojeny rozvody chladiva, v případě Multi-Split systémů lze k jedné venkovní jednotce připojit podle potřeby až pět vnitřních jednotek.
Varianta Multi-Split je ideální pro více místností nebo pro vícezónové použití ve velkých místnostech. Hlavní výhodou jsou menší počet venkovních jednotek, úspora místa instalace a snadná montáž.
Split systém: Řešení pro jednu místnost. Optimální pro přesnou klimatizaci a nezávislý provoz.
Multi-Split systém: Řešení pro více místností. Úspora prostoru díky jedné společné venkovní jednotce.

Krok 3: Vhodná vnitřní jednotka
Vnitřní jednotka se stává součástí vašeho interiéru a bude vás provázet vaším životem. Vhodné provedení je otázkou vašich priorit!
Vnitřní jednotky se liší nejen výkonem a kvalitou filtrace, ale také designem – rozlišujeme nástěnné, parapetní, kazetové a mezistropní modely. U Multi-Split systémů lze jednotky vzájemně kombinovat. Kazetové jednotky jsou ideální tam, kde jsou snížené stropy, do nichž je lze zabudovat. Mezistropní jednotky jsou určeny pro aplikace, kde klimatizace nemá být vůbec vidět, s možností instalace nad snížený podhled nebo do vedlejší místnosti. Parapetní a nástěnné jednotky, nejčastěji používaná provedení, jsou ideální nejen pro novostavby, ale i pro dodatečné instalace.

Krok 4: Vhodná venkovní jednotka
Venkovní jednotka, umístěna na fasádě nebo střeše objektu, utváří nejen design objektu, ale nutností je ohleduplný tichý provoz a nerušení sousedů – doména klimatizace Toshiba!
Venkovní jednotka předává energii z chladiva, získanou ve vnitřní jednotce, do okolí a chladivo pak proudí zpět do vnitřní jednotky. Výsledkem je odvod tepla a ochlazení vnitřního prostoru. Volba nejvhodnější venkovní jednotky závisí především na potřebném topném nebo chladicím výkonu a také na počtu připojených vnitřních jednotek.

Klimatizace Daikin
  Daikin katalog a ceník klimatizací 2018-2019, chlazení a vytápění obytných budov - v češtině ke stažení: PDF (4,8 MB)
  Daikin katalog a ceník Split/SkyAir - v češtině ke stažení: PDF (10,6 MB)

Cenovou nabídku klimatizací, montáže a příslušenství vám sdělíme na požádání.
Neváhejte nás kontaktovat.